De duinen -

Een nieuwe samenwerking met PWN

 

Sinds 2022 is er een nieuwe samenwerking voor ons bijgekomen, één waar wij bijzonder trots op zijn. Samen met PWN Natuur hebben we de handen ineen geslagen om de terugkeer van het wilde konijn in de duinen aan het kustgebied mogelijk te maken.

Het gaat al geruime tijd erg slecht met het wilde konijn, zij staan aangemerkt als "Kwetsbare soort" wat betekent dat ze op de rode lijst staan. En dat voor een dier als een konijn - we kennen allemaal het spreekwoord "bij de konijnen af"!

Er zijn veel factoren verbonden aan de status van het wilde konijn, maar één van de factoren springt eruit. En dat is de komst van de virusziekte RHD2, een mutatie op RHD1.
Deze ziekte kost dergelijk veel konijnen het leven dat populaties verzwakken en uiteindelijk met zo weinig soortgenoten achter blijven, dat er steeds minder kolonies zijn.
Wilde konijnen zijn in ontzettend veel opzichten heel nuttig en in het geval van de duinen is de kwetsbaarheid funest. Geen enkel ander dier graast zoals een konijn, geen enkel ander dier graaft zoals een konijn. Het gemis van hun aanwezigheid is dan ook groot, voor het konijn zelf, de natuur maar ook alles wat daar leeft.

Maar hoe krijg je wilde konijnen terug? Daar hebben PWN, andere wildopvangen en wij ook een oplossing voor bedacht. Het wegvangen en verplaatsen van wilde konijnen uit bestaande populaties is namelijk amper succesvol.
Is het geen mooi iets om hier halfwilde konijnen voor te gebruiken? Hier zijn we het afgelopen jaar heel druk mee geweest en ondertussen zijn er in totaal maar liefst 27 halfwilde konijnen uitgeplaatst in het natuurgebied. Tot nu toe lijkt dit voortreffend te gaan, de konijnen gedijen prima, hun (terug)komst doet het gebied goed en, voor ons als halfwilde konijnenliefhebbers ook niet geheel onbelangrijk: er zijn halfwildjes verhuisd die een prachtig leven hebben wat bij hen past.
Een win-win voor iedereen en wij hopen dan ook dat dit een succes wordt en blijft.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Halfwilde konijnen komen allereerst (zoals gewoonlijk) bij ons in de opvang. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ze te observeren en te zien of ze daadwerkelijk aan alle eisen voldoen.
Na een korte wenperiode waarbij ze zo min mogelijk in contact komen met mensen, tevens ook om het verwilderen zoveel mogelijk te stimuleren, is het de bedoeling dat ze verhuizen naar hun nieuwe leefomgeving.
Wij zorgen ervoor dat de konijnen volledig gevaccineerd zijn tegen alle drie de welbekende ziekten: Myxomatose - RHD1 & RHD2.
Het is, gezien de hoop ligt bij het in stand houden van de soort, niet nodig om de konijnen te laten castreren. De bedoeling is uiteindelijk dat er op een natuurlijke manier nieuwe kolonies ontstaan en dat kan alleen door middel van voortplanting.

Wanneer de konijnen verhuizen komen zij eerst te wonen in een "warande", een kunstmatig gebouwde burcht. Hier kunnen de nieuwe bewoners rustig wennen, ze worden bij gevoerd met brok, hooi en groenvoer en uiteraard wordt er ook water aangeboden. In de warande zullen ze gedurende 2 weken verblijven alvorens er gaten in het gaas worden geknipt en de konijnen op hun eigen tempo het verdere gebied in kunnen trekken, waar ze zich kunnen vestigen.
In die wenperiode zijn zij veilig voor roofdieren en deze methode noemt men een "soft release", ze worden dus niet zomaar in het diepe gegooid, alles verloopt stap voor stap. 
In de warande is plek voor een groep van 10 konijnen per keer.

Na hun verblijf in de warande gaan de konijnen op eigen pootjes staan, ze dienen te gaan leven zoals wilde konijnen dat doen. Gelukkig zijn de halfwildjes die hiervoor uitgeselecteerd worden daar ook hartstikke geschikt voor. Het betreft namelijk konijnen die meer wild dan tam te noemen zijn, en zowel qua karakter als uiterlijk niet te onderscheiden zijn van de volledig wilde konijnen.
Onder de volgende foto staat een korte lijst met eisen waar de halfwilde konijnen aan moeten voldoen.

 

De eisen

 

Zoals bij al onze samenwerkingen zijn er eisen verbonden aan deze prachtige optie. Niet ieder halfwild konijn is geschikt om volledig te leven zoals hun wilde voorouders en onze selectie is dan ook streng.
Ten eerste is het de bedoeling dat er alleen wildkleurige konijnen uitgeplaatst worden. Geen witte aftekeningen, geen zwart, geen bont: wildkleur.
De konijnen dienen qua karakter en gedrag gelijk te zijn aan echte wilde konijnen, dus bij voorkeur mensenschuw, met een wild instinct. Daarnaast is ook het formaat belangrijk, halfwilde konijnen waarvan de ene ouder bijvoorbeeld een Vlaamse reus is, zijn niet geschikt. Wilde konijnen zitten qua gewicht en formaat tussen de 1,5 en 2,5 kg.
De konijnen behoren gezond te zijn en van de tamme ouder dient ook enigszins bekend te zijn. Halfwilde jongen van een tamme moeder met erfelijke gebitsproblemen zijn bijvoorbeeld niet geschikt.


Alleen konijnen die aan alle bovenstaande eisen voldoen zijn in onze ogen geschikt voor het natuurgebied!