Wij kunnen niet ieder konijn opnemen, hoe graag we dat ook zouden willen. Maar we kunnen wel de wereld veranderen van ieder halfwildje wat hier zijn plekje krijgt. Een kleine druppel op die gloeiende plaat... Je zou maar net dat ene halfwilde konijn zijn!

 

Wij bieden de volgende mogelijkheden:

 • Een plaatsing bij ons
 • Een plaatsing bij onze samenwerking; het landgoed OF bij ons duinproject 
 • "In het zonnetje zetten" van halfwilde konijnen op onze Facebookpagina of website

 

Gebruik voor de laatste drie opties het contactformulier onder het submenu "CONTACT"

 

Wachtlijst

 

Vanwege de enorme toestroom van halfwilde konijnen zijn wij genoodzaakt te werken met een wachtlijst en helaas een opnamestop. Waar een reguliere konijnenopvang de afgestane dieren herplaatst, blijven de dieren die bij ons afgestaan worden hun hele leven in ons rusthuis. Dit omdat halfwilde konijnen regelmatig niet makkelijk te plaatsen zijn.
Dit betekent echter wel dat de vrije plekjes afhankelijk zijn van het wegvallen van één of meerdere vaste bewoners en/of het uitplaatsen van.

 

Wilt u afstand doen van uw halfwilde konijn(en)?

 

Onze voorwaarden: 

 

 

 • Ieder konijn dient bij voorkeur volledig gevaccineerd te zijn (Myxomatose - RHD1 - RHD2)
 • Vanzelfsprekend is het belangrijk dat het konijn gezond is, dit kun je combineren met een vaccinatiebezoek
 • Wij vragen u ter plekke een afstandsformulier in te vullen
 • Wij houden u niet persoonlijk op de hoogte met updates over het door u afgestane konijn. Wilt u dit wel kunt u de Facebookpagina in de gaten houden of gebruik maken van het principe "Adoptie op Afstand"
 • Wij vragen een afstandsbijdrage van €50 per halfwild konijn *
 • Konijnenopvangen - en asiels mogen altijd gratis hun halfwilde konijnen plaatsen bij ons
 • Wij bepalen uiteindelijk waar de konijnen geplaatst worden. Zijn zij in onze ogen niet geschikt voor bijvoorbeeld het landgoed, staat het ons vrij een andere oplossing te zoeken
 • Andersom geldt ook dat wij altijd de vrijheid behouden om een halfwild konijn door te plaatsen naar locaties als het landgoed. Dit betreft natuurlijk alleen konijnen met een schutkleur.

 

 

* Vanaf heden zullen alle konijnen gecastreerd worden die wij opnemen. Dit betreft zowel rammen (waarbij dit natuurlijk vanzelfsprekend is) als voedsters. Uw afstandsbijdrage is een bijdrage aan de kosten die wij maken voor het afgestane konijn. 

 

Deze afstandskosten dienen overgemaakt te worden vóór wij de halfwilde konijnen opnemen. Contant afrekenen bij het brengen van uw konijn/konijnen is ook een optie.

 

Wanneer u meerdere halfwilde konijnen af wilt staan kunt u met ons overleggen over deze afstandskosten. 

 

 

 

 

 

Uiteraard is een vrijwillige extra donatie altijd welkom! Wij ontvangen geen subsidies en houden de opvang met haar permanente bewoners draaiende op donaties en giften.

 

 

Afstandsformulier