Algemene gegevens stichting

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting De Wildebrasjes - Een Thuis Voor Halfwilde Konijnen

Handelsnaam: Stichting De Wildebrasjes 

Statutaire zetel : Gemeente De Ronde Venen

Vestigingsadres: Tweede zijweg 4, 3643PW, Mijdrecht

Email: info@stichtingdewildebrasjes.nl

KvK-nummer: 86702246

RSIN-nummer:  864055675

IBAN bankrekeningnummer: NL55 ABNA 0113 5240 05 tnv Stichting De Wildebrasjes 

 

Contactinformatie

Bezoekadres & postadres: Tweede zijweg 4, 3643PW, Mijdrecht
Telefoonnummer: 0651246076

 

Onze statutaire doelstelling luidt als volgt:

Stichting De Wildebrasjes - Een Thuis Voor Halfwilde Konijnen; heeft als doelstelling het bieden van permanent onderdak voor halfwilde konijnen, en in een enkel geval het herplaatsen van. 

Daarnaast tracht Stichting De Wildebrasjes - Een Thuis Voor Halfwilde Konijnen; de bewustwording over konijnenwelzijn te vergroten door middel van het geven van voorlichting, informatie en advies omtrent (halfwilde) konijnen, in de breedste zin van het woord.

 

Onze activiteiten:

Stichting De Wildebrasjes - Een Thuis Voor Halfwilde Konijnen; 

 • Biedt onderdak aan halfwilde konijnen en,
 • Verzorgt zo nodig ook de tijdelijke opvang en/of herplaatsing van deze konijnen.
 • Het geven van voorlichting aan konijneneigenaren en het informeren van mensen in het algemeen.
 • Eventuele inkomsten worden gebruikt om de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van onze stichting uit te kunnen voeren.

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van onze stichting bestaat uit 4 bestuurders, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Deze rollen worden als volgt vervuld.

 • Voorzitter: C.J.P. Ooms
 • Secretaris: S. Bras
 • Penningmeester: H.J Honcoop
 • Algemeen bestuurslid: L. van Hattum

 

Beloningsbeleid

De stichting werkt louter met vrijwilligers:

 • Aan de bestuursleden wordt geen beloning of vergoeding uitgekeerd.
 • Reiskosten en andere gemaakte onkosten ten behoeve van de opvang worden vergoed.

 

Vermogen:

Stichting De Wildebrasjes - Een thuis voor halfwilde konijnen;

 • houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van onze stichting.
 • Het vermogen van de stichting wordt gevormd vanuit het afstand doen van halfwilde konijnen, overige activiteiten, donaties en giften. 

 

Winstoogmerk & liquidatiesaldo:

 • De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de door activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling.
 • Bij opheffing van de stichting komt het vermogen ten goede aan een door het bestuur te bepalen ANBI-stichting met een soortgelijke doelstelling.

 

Werving van gelden:

Door middel van donaties en activiteiten wordt de stichting financieel gezond gehouden. Ter bevordering en vergroting van de maatschappelijke rol en het werven van donateurs, wordt er gebruik gemaakt van Social media en samenwerkingsverbanden. 

 • Het symbolisch adopteren van een halfwild konijn
 • donaties in natura; bijvoorbeeld verkregen benodigdheden 
 • algemene sponsoring in natura; zoals voeding, benodigdheden en overig materiaal
 • Een symbolische webshop waar donateurs producten kunnen bestellen
 • Het verkopen van overbodige accesoires (bijvoorbeeld konijnenhokken en andere toebehoren
 • Het geven van een vrijwillige donatie bij persoonlijk advies/advies op maat
 • Het werven van donateurs

 

Samenwerking:

Onze stichting geniet verschillende samenwerkingen.

 • met verschillende konijnenopvangen - en asiels door heel Nederland
 • met het donatieplatform DierenDonatie.
 • met verschillende konijnkundige dierenartsen. Deze verzorgen alle veterinaire zorg voor de halfwilde konijnen tegen gereduceerd tarief. 

 

Publiciteit:

De stichting voldoet aan haar publicitatieplicht dmv het publiceren van verschillende bestanden en in grote lijnen het beleidsplan op de website.

 

 

 

Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting 2024 Pdf
PDF – 1.008,3 KB 50 downloads

 

Jaarverslag + Financieel overzicht 

 

Jaarverslag 2022
PDF – 5,1 MB 212 downloads
Jaarverslag 2023
PDF – 3,3 MB 46 downloads